Mắt thấy tai nghe

SAO KHÔNG TỈNH NGỘ

 

Nhiều nơi mê tín thấy ngày càng

Nhảm nhí cho nên chuốc bẽ bàng

Bói toán nhố nhăng từng lắm chị

Hầu đồng vớ vẩn những bao nàng

Xem bài, bốc thẻ còn nhan nhản

Đốt mã, cầu vong vẫn rộn ràng

Bán Thánh, buôn Thần trò mụ mị

Sao chưa tỉnh ngộ cứ mơ màng?

 

HÀNG MÃ ĐỐT NHIỀU

 

Hàng mã mua về đốt sướng tay

Nạn này phải bỏ bởi không hay

Ti vi, tủ lạnh thành mây quyện

Xe máy, nhà lầu hóa khói bay

Ô nhiễm xóm thôn mà vẫn máu

Tổn hao tiền của lại còn say

Suối vàng ai đó càng thêm tủi

Lúc sống thấy gì, chết có ngay!

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

MÊ TÍN NGÀY NAY...

 

Mê tín ngày nay thấy lại càng...

Thờ Đa Si Gạo cả cây...Bàng

Lễ chùa đâu phải toàn bà lão

Cúng bái hóa ra lắm các nàng

Xem tướng bói bài chen với chúc

Hầu đồng giải hạn rộn cùng ràng

Nhẹ dạ cả tin thành ...lú lẫn

Khuyên can nhắc nhở có đâu màng!

 

TỈNH RA NGAY

 

Đốt vàng mã cứ thấy liền tay

Mê tín dị đoan thật chẳng hay

Của cải theo nhau thành...khói tỏa

Bạc tiền lũ lượt hóa...mây bay

"Trần sao âm vậy" nên mông muội

"Báo hiếu chu toàn" hóa đắm say

Hòa thượng khuyên rồi vô ích cả

Ai ơi! Xin hãy tỉnh ra ngay!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

MÊ TÍN NGÀY NAY… 
 

Mê tín ngày nay thấy lại càng…

Thờ Đa Si Gạo cả cây…Bàng

Lễ Chùa đâu phải toàn bà lão

Cúng bái hóa ra lắm các nàng

Xem tướng bói bài chen với chúc

Hầu đồng giải hạn rộn cùng ràng

Nhẹ dạ cả tin thành…lũ lẫn

Khuyên can nhắc nhở có đâu màng!

 

TỈNH RA NGAY ! 
 

Đốt vàng mã thấy cứ liền tay

Mê tín dị đoan thật chẳng hay

Của cải theo nhau thành…khói tỏa

Bạc tiền lũ lượt hóa…mây  bay

“Trần sao âm vậy” nên mông muội

“Báo hiếu chu toàn” hóa đắm say

Hòa thượng khuyên rồi: vô ích cả!

Ai ơi! Xin hãy tỉnh ra ngay!


Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','npn3o0f24363jg2sbkfbuj91r2','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:51:56','/a305997/mat-thay-tai-nghe-40.html')