Mắt thấy tai nghe

LÀNG TA ĐÁM XÁ

 

Buồn sao nay khắp Xã mình

Nhiều nhà ăn uống linh đình diễn ra

Này đám cưới, nọ đám ma

Tới trăm mâm lớn người ta ngồi vào

Bia tới tấp, rượu tuôn trào

Thỏa lòng  mà chén ầm ào vài hôm

Phô ra cho lắm tưởng xôm

E đâu khốn khổ nó "ôm" vào mình

Đua đòi thấy lắm gia đình

Nợ nần đã mắc, thực tình lao đao

Cái trò "trả miệng" hại sao

Mà còn bày vẽ mâm cao, cỗ đầy

Rõ ràng nhiều chỗ đó đây

"Cắn dài bóc ngắn" để gây khổ rồi

Mau mà giảm bớt đi thôi

Nếp sống văn hóa đắp bồi bạn ơi!

 

NHỮNG BÀI GÓP THÊM

 

HỦ TỤC

 

Hủ tục duy trì ở khắp nơi

Ma chay cưới hỏi cỗ mời xơi

Thức ăn ngộ độc...đi không kịp

Mồm đã hại thân bảo tại...trời!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

HỦ TỤC

Hủ tục duy trì ở khắp nơi

Ma chay cưới hỏi cỗ mời...xơi

Thức ăn ngộ độc...đi không kịp

Mồm đã hại thân bảo tại...trời!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','bt24dp8gbf0bn8qvdmucvnbg67','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:45:49','/a306104/mat-thay-tai-nghe-42.html')