Ăn theo thời sự

BÀY RA THU LẠI

 

Hè đường giải tỏa quyết ra tay

"Bắt Cóc bỏ khay" vẫn việc này

Đấy đuổi xôn xao từ buổi trước

Đây xua nhốn nháo tới hôm nay

Một ngày thu lại mình từng biết

Trăm tháng bày ra bạn đã hay

Phát động ầm ào rồi tắt nghỉm

Bao lần như thế ngẫm mà cay!

 

HỌ ĐỨNG ĐÁI ĐƯỜNG

 

Lạ sao ban sáng mới mờ sương

Đã thấy vài anh đứng đái đường

Ưỡn bụng xả bừa từ cạnh cống

Vén quần tè bậy đến bên tường

Kẻ qua đâu ngại tuôn lai láng

Người lại chi dè trút vãi vương

"Cấm phóng uế" biển đề cứ kệ

Trò đây gai mắt họ coi thường!

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

THÀNH PHỐ PHƯỜNG...MÚA

 

Thành Phố cùng phường quyết ...múa tay

Phường năm xưa bán...vỉa hè này

Phường - tư thương cộng sinh từ đấy

Thành Phố - Phường riêng biệt hôm nay

Thành phố nguồn nuôi Phường đã biết

Phường...làm ăn Thành phố đều hay

Phường - Thành phố ra quân rầm rộ

Thành phố - Phường...chiếu lệ thật cay!

 

BỊ...TIỂU ĐƯỜNG

 

Ban ngày ban mặt đã tan sương

Xuất hiện vài ông bị...tiểu đường

Tháo vội tràn đầy trên nắp cống

Tuôn nhanh ngập ngụa dưới chân tường

"A mô ni ắc" bay đi khắp

Chỉ "hát hai ô" đọng vãi vương

Biển cấm nhìn nhưng...không biết chữ

Đã thành...quen mắt chuyện đời thường!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

THÀNH PHỐ-PHƯỜNG…MÚA
 

Thành Phố cùng Phường quyết…múa tay

Phường năm xưa bán…vỉa hè  này

Phường-Tư thương cộng sinh từ đấy

Thành Phố-Phường  riêng biệt hôm nay

Thành Phố nguồn nuôi Phường đã biết

Phường…làm ăn Thành Phố đều hay

Phường-Thành Phố ra quân rầm rộ

Thành Phố-Phường…chiếu lệ thật  cay!

 

BỊ…TIỂU ĐƯỜNG 
 

Ban ngày ban mặt đã tan sương

Xuất hiện vài ông bị…tiểu đường

Tháo vội tràn đầy trên nắp cống

Tuôn nhanh ngập ngụa dưới chân tường

“A mô ni ắc“ bay đi khắp

Chỉ “Hát hai ô” đọng vãi vương

Biển cấm nhìn nhưng…không biết chữ

Đã thành…quen mắt chuyện đời thường!   

 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','j14tkk0s9o6b5a6qtoinnccqf5','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:09:36','/a306131/an-theo-thoi-su.html')