Mắt thấy tai nghe

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

 

Bạo lực học đường vẫn bấy lâu

Trông vào cảnh ấy những lo âu

Hung hăng túm tóc không e đó

Hùng hổ xé quần chẳng nể đâu

Chung lớp hận thù coi đã ngán

Cùng bàn đối địch thấy mà sầu

Vây quanh mặc kệ sao vô cảm

Hỏi có còn chi nghĩa bạn bầu?

 

NỌC ĐỘC NHIỄM VÀO

 

Sách xấu bung ra thấy lạ thường

Nhòm vào con trẻ hại khôn lường

Tranh này điên  loạn bày hè phố

Truyện ấy  lâm li bán  góc đường

Theo sớm hung  hăng trò bạo lực

Học mau mê mệt kiểu tình trường

 Ấu thơ nọc độc từng tiêm nhiễm

Quản lý nên chẳng phải tỏ tường! 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','sakla5447kbitpj8ac4hr0vse5','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:40:13','/a306179/mat-thay-tai-nghe-43.html')