Nét đẹp quê mình

GẶP ĐỒNG HƯƠNG

 

Gặp gỡ đồng hương thú tuyệt vời

Cùng làng ra phố sống nhiều nơi

Tình này nguồn cội em không bỏ

Nghĩa đấy bà con bác chẳng rời

Gió nội chứa chan lòng khó nhạt

Hương đồng dào dạt dạ khôn vơi

Ta mình sau trước luôn bồi đắp

Hướng tới quê cha thấm lẽ đời.

 

HÒN VỌNG PHU

 

Ẵm con đứng lặng cứ chờ chồng

Ở chốn non cao dạ ngóng trông

Sớm đến lướt qua làn gió quyện

Đêm về sà xuống ánh trăng lồng

Mỏi mòn đón đợi phai môi thắm

Da diết nhớ nhung nhạt má hồng

Son sắt biết bao người thiếu phụ

Để rồi hóa đá thấy buồn không?

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

GẶP ĐỒNG HƯƠNG

 

Gặp nhau thắm thiết chẳng xa vời

Cùng cảnh tha hương ở khắp nơi

Cắt rốn chôn rau không thể bỏ

Cha sinh mẹ đẻ có đâu rời

Tình làng năm tháng luôn đầy đặn

Nghĩa xóm thời gian chẳng cạn vơi

Đùm bọc dắt dìu trong cuộc sống

Quê hương đất khách vẫn yêu đời.

 

HÒN VỌNG PHU

 

Năm tháng bồng con đứng đợi chồng

Bặt vô âm tín vẫn chờ trông

Mưa sa gió táp màn sương phủ

Nắng xói giông qua giá rét lồng

Mái tóc đen huyền sang bạc trắng

Đôi môi thắm đỏ chuyển phai hồng

Thủy chung son sắt trơ như đá

Hòn Vọng Phu ai tạc biết không?

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

GẶP ĐỒNG HƯƠNG

 

Gặp nhau thân thiết chẳng xa vời

Cùng cảnh tha hương ở khắp nơi

Cắt rốn chôn rau không thể bỏ

Cha sinh mẹ đẻ có đâu rời

Tình làng năm tháng luôn đầy đặn

Nghĩa xóm thời gian chẳng cạn vơi

Đùm bọc dắt dìu trong cuộc sống

Quê người đất khách vẫn yêu đời.

 

HÒN VỌNG PHU

 

Năm tháng bồng con đứng đợi chồng

Bặt vô âm tín vẫn chờ trông

Mưa sa gió táp màn sương phủ

Nắng xói giông qua giá rét lồng

Mái tóc đen huyền sang bạc trắng

Đôi môi thắm đỏ chuyển phai  hồng

Thủy chung son sắt trơ như đá

Hòn Vọng Phu ai tạc biết không?

 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','6vi0ham8cfreb35863pd5icvo7','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:00:22','/a306602/net-dep-que-minh-35.html')