Mắt thấy tai nghe

SAO KHÉO VẼ TRÒ

 

Ngày xưa nếu được như nay

Mẹ cha họ chẳng đắng cay khốn cùng

Hóa vàng giờ lửa bập bùng

Đốt cho người chết để dùng dưới âm

Cháu con chẳng có lương tâm

Lúc sống cho đói không mâm bát này

Đắng cay mòn mỏi thân gày

Chúng còn hắt hủi đọa đày bao phen

Bấy lâu nằm dưới đất đen

Ngày rằm thỏa sức mà nhen lửa hồng

Xe con, biết thự chất chồng

Vung tay những đốt lạ không hỡi trời

Hay đâu cái chuyện vẽ vời

Tỏ ra hiếu nghĩa cho người mỉa mai!