Thơ tặng hai bác Lê Hưởng và Đắc công:

THƠ BÁC QUÁ HAY

 

Hai bác Đường thi chẳng có tồi

Nhiều lần xem đến thỏa lòng tôi

Đối đăng chặt chẽ luôn tô điểm

Niêm luật chỉn chu mãi đắp bồi

Khi xướng gửi đi như máu thịt

Lúc hòa đáp  lại tựa  răng môi

Thi ca cầu nối cùng muôn nẻo

Tình ấy chứa chan quý quá rồi!

 

CÙNG SAY ĐƯỜNG LUẬT

 

Đường  thi quý lắm  bởi cao sang

Mờ nhạt mai  sau chẳng  dễ dàng

Đăng đối, luật  niêm em  mãi giữ

Phá thừa, luận kết bác luôn mang

Nội dung mở rộng cho phong phú

Hình thức nâng cao để vững vàng

Vốn cổ  bảo toàn  không mất mát

Chan hòa vần điệu cứ ngân vang.

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

VẪN ĐANG...TỒI

 

Đường thi Công Hưởng vẫn đang...tồi

Nguyên Lịch đã khẹn ngợi chúng tôi

Kinh nghiệm thường xuyên cần tích lũy

Kỹ năng liên tục phải vun bồi

Thực hành đâu dám ngồi khua mép

Học tập không hề đứng múa môi

Cầu thị bạn thơ mong chỉ bảo

Giao lưu gặp gỡ khắp nơi rồi!

 

ĐƯỜNG LUẬT

 

Đường...ngọt khó mà lại rất sang

Đừng mơ phóng bút dễ cùng dàng

Luật niêm nắm vững không sai phạm

Cấu tứ tinh thông vẫn gắng mang

Bát cú từng câu như chuỗi ngọc

Thất ngôn mỗi chữ tựa dây vàng

Cổ truyền dân tộc còn lưu lại

Phát triển nâng cao tiếng mãi vang.

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

Vẫn đang tồi

Xin gửi anh Đào Nguyên Lịch 2 bài họa để cảm ơn anh đã khen tặng chúng tôi:

VẪN ĐANG…TỒI!

 

Đường Thi Công Hưởng vẫn đang…tồi

Nguyên Lịch đã khen ngợi chúng tôi

Kinh nghiệm thường xuyên cần tích lũy

Kỹ năng liên tục phải vun bồi

Thực hành đâu dám ngồi khua mép

Học tập không hề đứng múa môi

Cầu thị bạn thơ mong chỉ bảo

Giao lưu gặp gỡ khắp nơi rồi!

 

ĐƯỜNG LUẬT 

 

Đường…ngọt khó mà lại rất sang

Đừng mơ phóng bút dễ cùng dàng

Luật niêm nắm vững không sai phạm

Cấu tứ tinh thông vẫn gắng mang

Bát cú từng câu như chuỗi ngọc

Thất ngôn mỗi chữ tựa dây vàng

Cổ truyền dân tộc còn lưu lại

Phát triển nâng cao tiếng mãi vang.

 

Lê Trường Hưởng

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','cc7p31cmlfm0lrq061t2n5v297','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:29:24','/a307025/tho-tang-hai-bac-le-huong-va-dac-cong.html')