Nét đẹp quê mình

NHỚ LẮM LÀNG TA

 

Thú sao với cảnh tuyệt vời

Được ngồi hóng mát gió trời vuốt ve

Chõng tre ngỗi những chiều hè

Thuốc lào đậm vị, ấm chè ngát hương

Gặp nhau chào hỏi thân thương

Để cho lòng mãi vấn vương suốt đời

Đêm đông tí tách sương rơi

Cội nguồn nơi đấy chẳng vơi nhớ về

Thuốc lào hút đến đê mê

Bờ mương, bãi cói, con đê chạy dài

Nhọc nhằn dầu dãi hôm mai

Làm sao quên được với ai trên đồng

Nắng mưa cho nhạt má hồng

Bởi bao là việc chất chồng khổ ghê

Quê mình nghèo khó đâu chê

Những luôn bám đất say mê cấy cày

Nhiều năm gắn bó nơi này

Lúa ngô cứ thế tối ngày thâm canh.