Theo dòng thời sự nóng hổi

VIỆN PHÍ LẠI TĂNG

 

Viện phí bỗng dưng lại thấy tăng

Kiểu này con bệnh chết nhăn răng

Tiền đâu chi trả cho nhiều khoản

Túi sạch bách rồi thế mới căng!

 

Biết làm sao được hỡi mình ơi

Bất chấp người nghèo vẫn cứ moi

Đã khổ lắm rồi không hỗ trợ

Lại còn bắt bí mãi chưa thôi.

 

Lương y từ mẫu chẳng như xưa

Nét mặt lạnh lùng khó chịu chưa

Bì gửi  tận tay liền hớn hở

Vì tiền sớm nắng với chiều mưa.

 

Cấp cứu ngỡ rằng nhập viện ngay

Chẳng ngờ mặc đấy ngẫm càng cay

"Đầu tiên" chưa có nằm trơ đấy

Cứ phải trông chờ dẫu đã gay!

 

Chấn chỉnh Ngành y sớm thực thi

Nếu không uy tín chẳng còn chi

Tình thương ai đó đừng phai nhạt

Tăng phí quá nhiều phải giảm đi!

 

GIÁ THUỐC LẠI TĂNG

 

Tưởng tăng đến thế là cùng

Biết đâu nay thuốc bỗng bùng giá cao

Bệnh nhân vốn đã lao đao

Khi còn muốn sống làm sao bây giờ

Thân hình gầy yếu phạc phờ

Tiền đâu vay mượn đành chờ chết thôi

Tham ăn nhiều quá nhờn môi

Nào thương người bệnh còn lôi ra hành

"Lương y từ mẫu" của Ngành

Nhưng sao nhiều kẻ đã thành vô lương

Việc làm tùy tiện bất thường

Giá nâng phi lý chẳng lường được đâu

Không tiền chữa trị còn lâu

Cũng chỉ nằm ngáp, lo âu riêng mình

Xì hào chữa chạy nhiệt tình

Chăm sóc như thể gia đình luôn ngay

Ngẫm mà đau xót, đắng cay

Giầu, nghèo phân biệt bấy nay mới tồi

Thuốc nay tăng giá nữa rồi

Còn Thầy sao chửa đắp bồi lương tâm?

 

ĐÔI VẦN PHỤ HỌA

 

Ốm nặng cứ đưa đến Viện đi

Để xem chính xác bệnh tên gì

Tiếp theo về thẳng nhà...chờ đợi

Ở lại không tiền chẳng ích chi.

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

Viện phí tăng

Ốm nặng cứ đưa đến Viện đi

Để xem chính xác bệnh tên gì

Tiếp theo về thẳng nhà…chờ đợi

Ở lại không tiền chẳng ích chi