Nét đẹp quê mình

CÂU CÁ AO LÀNG

 

Lại về thăm chốn ao làng

Chiếc cầu ván ghép cũ càng còn đây

Quanh bờ rợp mát bóng cây

Khế sung ngả ngọn nụ đầy, quả sai

Lòa xòa mấy bụi dứa gai

Vẳng ra tiếng cuốc cho ai nao lòng

Lập lờ từng đám rêu rong

Rễ bèo cá đớp nước trong vơi đầy

Khi nắng đổ, lúc mưa rây

Lăn tăn gợn sóng trời mây in hình

Nổi lên phao trắng dập dình

Nhìn theo hồi hộp để mình thú sao

Từng đàn cá quẫy nước chao

Trẻ con thuở đấy ai nào quên đâu

Quanh bờ chiều đến ngồi câu

Nét xưa vẫn thấy thấm sâu quá rồi

Qua đây lòng bỗng bồi hồi

Bởi bao kỷ niệm trong tôi hiện về!