Mắt thấy tai nghe

ĐI THI ĐẠI HỌC

 

Một lần đến chốn Hà Thành

Quyết tâm trổ cái học hành bấy nay

Dạo phố thấy gì cũng hay

Khốn thay túi rỗng biết xoay thế nào

Hớp nước cũng phải xì hào

Đâu như ở xóm mà chào  mời nhau

Thi sinh con cháu nhà giàu

Có xe đưa đón trước sau tận trường

Mình thị cuốc bộ trên đường

Lang thang đây đó lạ thường vậy thôi

Cổng trường Đại học xa xôi

Cũng liều một chập để rồi xem sao

Dẫu trượt cũng thỏa ước ao

Rằng mình tung tẩy hơn bao trai làng

Mai về sẽ kể hàng tràng

Bao chuyện ở phố rõ ràng khác quê!

Lịch Nguyên

Ngẫu hứng

Lang thang đi giữa phố phường

Một xu đâu có chán chường làm sao

Hay chi những cảnh ầm ào

Dửng dưng qua, lại ai nào biết ông?