Mắt thấy tai nghe

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Bạo lực học đường vẫn bấy lâu

Cứ trông cảnh đấy những lo âu

Hung hăng túm tóc không e đó

Hùng hổ xé quần chẳng ngại đâu

Chung lớp hận thù coi đã ngán

Cùng bàn đối địch thấy mà sầu

Vây quanh mặc kệ sao vô cảm

Hỏi có còn chi nghĩa bạn bầu?

MA TÚY KHỔ ĐỜI

Nào thấy hay đâu với những tay

Quay cuồng ma túy suốt lâu nay

Kẻ hăng chích đấy cho chua chát

Người máu hút này để đắng cay

Chuốc lấy tối tăm mà chẳng tỏ

Sa vào mù quáng lại không hay

Cái thân tiều tụy trông mà khiếp

Sao khỏi đến ngày gió thổi bay!

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

BÀI TRỪ MA TÚY!

Bài trừ ma túy chớ nương tay

Lớp trẻ sa vào đã bấy nay

Của cải vơi dần sao đắng chát

Cửa nhà tan nát thật chua cay

Tấm thân tàn lụi mà không biết

Đạo đức suy đồi cũng chẳng hay

Xã hội đảo điên vì...chất trắng

Quyết tâm tệ nạn phải...cho bay!

RẤT NÊN...BẦU!

Suy đồi đạo đức đã từ lâu

Có một không hai Á đến Âu

Thầy giáo cùng trò...giao chiến đó

Học sinh với bạn...xuất chiêu đây

Lớp không ra lớp sao mà ngán

Trường chẳng ra trường thật quá sầu

"Tiên học lễ " hay là...học võ

Điển hình tiên tiến rất nên...bầu!

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

Bài họa

BÀI TRỪ MA TÚY!

 

Bài trừ Ma túy chớ nương tay

Lớp trẻ sa vào đã bấy nay

Của cải vơi dần sao đắng chát

Cửa nhà tan nát thật chua cay

Tấm thân tàn lụi mà không biết

Đạo đức suy đồi cũng chẳng hay

Xã hội đảo điên vì…chất trắng

Quyết tâm tệ nạn phải cho…bay!

 

Lê Trường Hưởng

Lê Trường Hưởng

Bài họa

RẤT NÊN…BẦU!
 

Suy đồi đạo đức đã từ lâu

Có một không hai Á đến Âu

Thầy giáo cùng trò…giao chiến đó

Học sinh với bạn…xuất chiêu đâu

Lớp không ra lớp sao mà  ngán

Trường chẳng ra trường thật quá sầu

“Tiên học lễ” hay là…tập võ?

Điển hình tiên tiến rất nên…bầu!

Lê Trường Hưởng

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','t7nvf9le85fli1r66tea1ioj27','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:36:06','/a307594/mat-thay-tai-nghe-46.html')