Ăn theo thời sự

KÊ KHAI TÀI SẢN

Giầu sang đến thế là cùng

Bể bơi, biệt thự một vùng mênh mông

Được vậy ông bảo: "gắng công

Chăn nuôi, nấu rượu tỉ đồng ít đâu

Mới xây được mấy nhà lầu

Nguy nga tráng lệ sắc mầu lung linh

Ghen ăn tức ở với mình

Nhòm vào tài sản rập rình kiểm tra

Làm sao mà tìm cho ra

Bởi rằng tính trước gần xa hết rồi

Đất này cũng của vợ tôi

Của hồi môn đấy đắp bồi ngày xưa

Đã từng dầu dãi nắng mưa

Xe ôm, nấu rượu đâu chừa việc chi

Không hề tham nhũng tí ti

Chính tay gây dựng có gì sai đâu

Làm ăn niêm chính bấy lâu

Đừng mà bắt bẻ quá sâu điều này!"

Kê khai của nả bấy nay

Vòng vo che chắn khối tay thoát tù!

THƠ PHỤ HỌA

LỜI QUAN

Bần cố nông đã bao đời

Mới được cất nhắc lên ngồi ghế cao

Ghế cao của cứ...trôi vào

Tôi chăm chỉ...vớt chứ nào có...tham

Cần cù bao việc đã làm

Nuôi heo, buôn chổi...chẳng ham hố gì

Xe ôm tối tối vẫn đi

Làm thêm quần quật có chi nề hà

Quên ăn nhịn mặc để ra

Đất đai nhà cửa tậu là thường thôi

Kế thừa...khố rách đúng rồi

Thần thông biến hóa tức thời...giầu sang!

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

KÊ KHAI TÀI SẢN

Kê khai tài sản việc làm ngay

Khối Sếp giật mình sợ trắng tay

Biệt thự nguy nga vừa dựng lại

Xe con bóng nhoáng mới mua thay

Của chìm chôn chặt còn chưa biết

Vật nổi xếp đầy cũng đã hay

Lúc phải giải trình bao thứ đó

Quanh co, ấp úng phải còng tay!