DIỆT THAM TRỪ NHŨNG

DIỆT THAM TRỪ NHŨNG

Xem đến thơ châm chúng rối bời

Phải chăng bút sắc mới hay lời

Quyết tâm trừ nhũng cho tan tác

Cương quyết diệt tham để rã rời

Chẳng sợ trả thù vì mạnh nước

Không e trù úm bởi tươi đời

Phanh phui vơi bớt loài sâu mọt

Mang lại niềm tin hẳn tuyệt vời!

MẶC AI HƠN MÌNH

Đường đời ngắn lắm có là bao

Nên chẳng ganh đua tự lúc nào

Sự nghiệp ta đây đen tựa mực

Tiền đồ họ đấy sáng như sao

Đã không đố kỵ cho tình rộng

Lại chẳng so bì để nghĩa cao

Thua chị, kém em dù biết vậy

Lòng chi ghen tị nó nhen vào!

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

"VŨ KHÍ" TUỔI GIÀ

Tuổi cao sức yếu rối bời bời

Lực bất tòng tâm Bút thế lời

Lại nhũng châm vào cho rã nát

Quan tham chọc đến để tan rời

Dấn thân đâu phải vì cơm áo

Dốc chí bởi yêu quý cuộc đời

Ngòi sắc không tà vì Chuột Bọ

Mục tiêu trước mắt chẳng xa vời!

TRÁNH CHẲNG VÀO!

Đời chỉ tày gang ngắn biết bao

Sinh rồi Lão Bệnh Tử khi nào

Cái tâm gìn giữ trong như ngọc

Chữ đức luyện rèn sáng tựa sao

Tật xấu cho chìm sâu đáy nước

Điều hay để vút tận trời cao

Vị tha nhân hậu chan hòa sống

Giành giật bon chen tránh chẳng vào!

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','gfujavl0t9s1grh3tarfgfjc60','0','Guest','0','54.198.126.110','2018-08-21 07:05:39','/a307965/diet-tham-tru-nhung-1.html')