Nhân ngày TBLS

MONG ĐÓN ANH VỀ

Chiến tranh qua đã từ lâu

Anh tôi không biết nằm đâu bây giờ

Tấm hình đặt trước ban thờ

Vẫn đang ngời tỏ chẳng mờ bấy nay

Khói hương sớm tối tỏa bay

Nhìn lên lại thấy mắt cay, lệ nhòa

Mới mười bảy tuổi xa nhà

Đã đi bộ đội xông pha chiến trường

Tuổi Xuân đâu tiếc máu xương

Trí trai thề giữ quê hương ghi lòng

Bao đêm mẹ cứ thức ròng

Một mình vò võ chờ mong con về

Tin anh mất những tái tê

Sao mà thương xót bao dòng lệ rơi

Tìm anh em đến nhiều nơi

Ước mong gặp được cho vơi nỗi sầu

Nhưng nào có thấy chi đâu

Núi đồi trùng điệp, rừng sâu bạt ngàn

Dẫu cho gian khó vô vàn

Khó mà ngăn nổi được bàn chân đâu

Thương anh nằm dưới đất sâu

Mấy mươi năm ấy dãi dầu gió sương

Đêm ngày em cứ vấn vương

Khi còn biền biệt tận phương xa vời

Khôn thiêng báo mộng anh ơi

Cho em đón rước về nơi quê mình

Bà con, họ mạc, gia đình

Vẫn chờ anh đấy nghĩa tình bao la!

NHỮNG BÀI PHỤ HỌA