Nhân ngày 19/8

TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỚI

Thoát vòng nô lệ sướng làm sao

Tăm tối, đắng cay chẳng thể nào

Quét sạch Thực dân từ hải đảo

Xua tan phong kiến tới vùng cao

Toàn dân vùng dậy như rồng cuốn

Cả nước đứng lên tựa sóng trào

Độc lập, tự do từng ước vọng

Bấy lâu đã thấy quý dường bao!

CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG

Con đường Cách Mạng đã đa mang

Tôi luyện sức người tựa thép gang

Gian khổ không chùn lòng dũng cảm

Hy sinh chẳng nhụt chí hiên ngang

Tinh thần dũng cảm trừ xâm lược

Ý chí kiên cường chống ngoại bang

Tháng tám mùa thu luôn sáng chói

Hào hùng lịch sử thắm từng trang!