Nhân ngày Quốc khánh 2/9

NGÀY VUI ĐỘC LẬP

Tháng chín, mùng hai mốc đổi đời

Thời gian dẫu mấy chẳng xa vời

Tuyên ngôn Bác đọc bừng sông núi

Độc lập Dân hô dậy đất trời

Lịch sử hào hùng còn mãi sáng

Chiến công oanh liệt mãi luôn ngời

Mỗi lần kỉ niệm ngày vui ấy

Kiêu hãnh bao nhiêu với một thời!

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Nào có quên ngày đấy chiến tranh

Làng mình đất Cổ mãi lừng danh

Xung phong ra trận bao nhiêu chị

Tự nguyện lên đường biết mấy anh

Người ở sa trường hăng chiến đấu

Kẻ nơi đồng ruộng gắng thâm canh

Hàng trăm Liệt sĩ đang yên nghỉ

Máu thắm tô hồng rạng sử xanh.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','kd0f9ali99emg4e3k88np7cp61','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:10:43','/a308482/nhan-ngay-quoc-khanh-2-9.html')