Mắt thấy tai nghe

CA NHẠC PHÒNG TRÀ

Phòng trà ca nhạc rõ chơi ngông

Thỏa sức phô bày đến khó trông

Nhảy nhót em kia lòi bụng rốn

Quay cuồng chị nọ hở đùi mông

Gầm gào, hò hét như bò rống

Dậm dật, đảo điên tựa ngựa lồng

Mĩ tục, thuần phong đâu thấy nhỉ

Rặt trò nhảm nhí có hay không?

BỢM NHẬU SỚM TOI

Lắm bác rượu vào khối bận mơi

Để rồi nghèo túng rớt mùng tơi

Khi say chẳng biết ra đường đái

Lúc xỉn không ngờ xuống hố bơi

Nhà cửa tan tành cho nghĩa cạn

Gia đình điêu đứng để tình vơi

Đêm ngày chỉ biết ôm chai cốc

Nấm mộ nó chờ xuống đến nơi!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','kk2i3nq175asrleb2pj3bhjdj2','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:00:42','/a308794/mat-thay-tai-nghe-48.html')