Nét đẹp quê mình

TRẠNG TRÌNH QUÊ TÔI

Vĩnh Bảo huyện ta có Trạng Trình

Tấm gương ngời tỏ nét anh minh

Trừ gian dâng sớ từng sâu nghĩa

Lo nước cứu dân những nặng tình

Sấm kí uyên thâm luôn thấu suốt

Hán nôm thông tuệ mãi lung linh

Gian thần đòi chém mà chưa được

Treo ấn, từ quan sáng bóng hình!

CỔ AM HIẾU HỌC

Dẫu rằng đất hẹp với người đông

Gương sáng noi theo chí Tổ tông

Nghiên bút dùi màu luôn gắng gỏi

Văn chương bồi đắp mãi ra công

Thi đàn thuở trước tiền nhân thạo

Kinh sử ngày nay hậu duệ thông

Sóng cả vượt lên thuyền tới đích

Cho dù biển học rông mênh mông!

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

SẤM TRẠNG TRÌNH

Truyền lại đời sau "sấm Trạng Trình"

Tiên tri mọi việc thật quang minh

Khách quan yêu nước luôn vì nghĩa

Trung thực thương dân vẫn vị tình

Kiệt xuất mọi điều sao ứng nghiệm

Siêu phàm bao chuyện thật thiêng linh

Đạo cao đức trọng xa danh lợi

Vĩnh Bảo mãi ghi tạc tượng hình!

ĐẤT HỌC

Cho dẫu đất nghèo khẩu lại đông

Kế thừa truyền thống Tổ cùng Tông

Dùi mài kinh sử luôn ra sức

Rèn giũa văn chương vẫn gắng công

Dưới địa lý Tiền nhân trước thạo

Trên thiên văn hậu duệ nay thông

Đỉnh cao kiến thức mong chinh phục

Biển học cho dù mênh với mông!

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

SẤM TRẠNG TRÌNH

 

Truyền lại đời sau “Sấm Trạng Trình

Tiên tri mọi sự thật quang minh

Khách quan yêu nước luôn vì nghĩa

Trung thực thương dân vẫn vị tình

Kiệt xuất mọi điều sao ứng nghiệm

Siêu phàm bao chuyện thật thiêng linh

Đạo cao đức trọng xa danh lợi

Vĩnh Bảo mãi ghi tạc tượng hình!

 

ĐẤT HỌC

 

Cho dẫu đất eo khẩu lại đông

Kế thừa truyền thống Tổ cùng Tông

Dùi mài Kinh sử luôn ra sức

Rèn giũa Văn chương vẫn gắng công

Dưới Địa Lý Tiền nhân trước thạo

Trên Thiên văn hậu duệ nay thông

Đỉnh cao kiến thức mong chinh phục

Biển học cho dù mênh với mông!

 

Lê Trường Hưởng