Nét đẹp quê mình

TỆ NẠN TRONG LÀNG

Tệ nạn bung ra khắp chốn rồi

Để càng khốn khổ với làng tôi

Rượu chè be bét nên vơi thóc

Cờ bạc tràn lan mới cạn nồi

Ma túy đã say thằng chửa bỏ

Mại dâm lại máu kẻ chưa thôi

Đêm ngày quán xá ầm ào quá

Cái tốt mà sao chẳng đắp bồi?

CÒN ĐÂU NÉT CŨ

Nét cũ, cảnh xưa khó thấy rồi

Bởi đô thị hóa xóm làng thôi

Ao sâu lấp phứa đau lòng bạn

Sân rộng đáo bừa xót dạ tôi

Đâu chốn ông già ra đấy tắm

Nào nơi con trẻ đến đây chơi

Bê tông, cốt sắt thay vào đó

Tiếc lắm nhớ sao có một thời!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','g69693s37rhev0k6h3p064aik0','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:01:31','/a309158/net-dep-que-minh-45.html')