Nét đẹp chùa chiền

 CON VỀ GIỖ MẸ

Mấy mươi năm giỗ mẹ rồi

Mỗi lần càng thấy bồi hồi nhớ thương

Ngạt ngào khói tỏa trầm hương

Chắp tay con lạy vấn vương nỗi lòng

Một đời chìm nổi long đong

Vì con Mẹ chẳng thong dong chút nào

Sớm phai môi thắm, má đào

Nuôi con ăn, học đâu nào quản công

Dãi dầu nắng hạ, mưa đông

Bạc vai gồng gánh đầu sông cuối làng

Dậy từ sớm, bước nhẹ nhàng

Để cho yên giấc mơ màng của con

Thân hình mòn mỏi héo hon

Mà lòng chung thủy sắt son vẫn ngời

Mẹ hy sinh suốt cuộc đời

Rồi con mới được lên người hôm nay

Đến khi no đủ thế này

 Lại không còn Mẹ như ngày ấu thơ

Thuở xưa con được cậy nhờ

Nhường cơm, sẻ áo để giờ lớn khôn

Nhớ người nước mắt trào tuôn

Năm sau giỗ Mẹ chúng con cùng về!