Nét đẹp quê mình

GẶP BẠN CÙNG QUÊ

Xa xôi bao những năm rồi

Trong lòng nhung nhớ bồi hồi làng ta

Quê hương hình bóng xưa xa

Cùng nhiều bè bạn hiện ra ngày nào

Bao nhiêu kỷ niệm đẹp sao

Khắc trong ký ức thấm vào tuổi thơ

Chăn trâu, cắt cỏ, đơm lờ

Lại cùng mê mải chơi cờ, đánh khăng

Nô đùa, chạy nhảy tung tăng

Góc sân ồn ã đêm trăng trong ngần

Tuổi thơ cứ lớn khôn dần

Nhớ sao thuở ấy quây quần bên nhau

Chia tay kẻ trước, người sau

Bốn phương đây đó bấy lâu xa rời

Vậy mà đã quá nửa đời

Nay cùng gặp lại ôn thời xa xưa

Tháng ngày đi chóng hay chưa

Nhìn lên tóc đã lưa thưa ngả mầu

Đời trôi như một con tầu

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay

Lòng vui chan chứa hôm nay

Dốc bầu tâm sự đắm say ta mình!