Nét đẹp quê mình

VÙNG CAO LŨ CUỐN

Lũ ngập vùng cao khốn quá rồi

Những nhìn cảnh ấy rối lòng tôi

Tan tành nhà cửa vì giông cuốn

Xơ xác rừng đồi bởi nước trôi

Gió quật tơi bời mà chẳng ngớt

Mưa tuôn xối xả lại không thôi

Lúc này hoạn nạn tình dào dạt

Lành rách bên nhau sẽ đắp bồi!

GỬI VỀ MIỀN TRUNG

Miền Trung khúc ruột của mình ơi

Xúc động dâng trào nước mắt rơi

Thương lắm mẹ già còn chiếu đất

Nhớ  nhiều em  nhỏ vẫn  màn trời

Nghe trăm người mất lòng  tê tái

Thấy vạn  nhà  tan  ruột  rối  bời

Khắp nước hướng về vùng lũ lụt

Lá lành đùm rách nghĩa đầy vơi!