Nét đẹp Họ Đào Cổ Am

HƯỚNG VỀ TIÊN TỔ

Thủy chung, son sắt bấy nay

Hướng về nguồn cội bấy nay ta mình

Trong Họ thân thiết thân tình

Quý nhau như một gia đình từ lâu

Dẫu rằng đang sống nơi đâu

Mang ơn Tiên tổ thấm sâu suốt đời

Đã cho ta được lên người

Nhờ dòng máu đỏ từ hồi xưa xa

Chúng con những đứa đi ra

Trên đường gió bụi bôn ba bao ngày

Nhưng quên sao được nơi này

Mình còn trong Họ để nay sum vầy

Người bàn giấy, kẻ cuốc cầy

Cứ luôn gắn bó tràn đầy yêu thương

Phát huy nét đẹp quê hương

Đã là ngời tỏ tấm gương của mình

Bên nhau như bóng với hình

Buồn vui san sẻ nghĩa tình biết bao

Họ mình sau trước đề cao

Góp tay bồi đắp làm sao cho tròn!

BIẾT ƠN TIÊN TỔ

Họ Đào gương sáng như sao

Mấy trăm năm ấy biết bao ân tình

Đã từng một dạ ta mình

Biết ơn Tiên tổ đinh ninh nhớ đời

Công lao lớn tựa biển trời

Ông cha gây dựng từ thời xưa xa

Trải qua bão táp, phong ba

Vững vàng vươn tới cho ta tự hào

Như cây nước mát thấm vào

Nhớ về nguồn cội ai nào quên đâu

Trong lòng mãi cứ khắc sâu

Đền ơn, đáp nghĩa từ lâu vẹn tròn

Đều cùng một dạ sắt son

Tổ tông tôn kính cháu con tìm về

Thành tâm nguyện một lời thề

Người đi hay ở chẳng hề phôi pha

Đồng lòng tiếp bước ông cha

Góp phần bồi đắp Họ ta tuyệt vời

Bên nhau gắn bó suốt đời

Làm sao ai nhỉ mà rời được nhau?