Mắt thấy tai nghe

THUỐC TÂY BÁN MẸT

Đâu có giấy phép hành nghề

Thuốc Tây bán mẹt tràn trề nhiều đây

Để rồi tai họa những gây

Vô tư tiền móc mặc thây người dùng

Trao tay xong, nó sớm bùng

Biết đâu tung tích mà lùng cho ra

Nhẫn tâm hại bà con ta

Cũng vì tham rẻ xót xa chuốc vào

Thuốc thật, giả cứ nháo nhào

Chỉ nghe quảng cáo ai nào rõ đâu

Vì tiền hoa mắt bấy lâu

Lương tâm chi nữa để sầu lòng ta

Uống vào bệnh nặng thêm ra

Phải trị ngay bọn xấu xa hại đời!

BỢM NHẬU

Một cốc còn thấy bình thường

Đến mười li nữa hè đường đã mơi

Ngất ngây chân bước như bơi

Quay cuồng đầu óc ngỡ trời đất lay

Tỉnh rồi lại nốc càng say

Mặt mũi bợm nhậu đỏ gay quá trời

Ban đầu còn nói rõ lời

Lúc sau méo tiếng chửi đời lung tung

Lên cơn bốc máu iêng hùng

Hằm hè, kích bác nổi khùng rõ mau

Thôi thì ghế trước, chai sau

Cứ nhè đầu bạn thi nhau bổ vào

Bỗng dưng mà đổ máu đào

Anh em cùng xóm ngại nào đả nhau

Vì men gây nỗi thương đau

Bao người say nó đã mau tan nhà!