Nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân 18/11

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT

Ngày vui đoàn kết toàn dân

Tưng bừng phường phố xa, gần về đây

Nếp sống văn hóa đắp xây

Chung tay, góp sức mà gây phong trào

Khó khăn đến mấy ngại nào

Tinh thần tương trợ nâng cao với mình

Bà con lao động nhiệt tình

Chăm lo công việc gia đình, nước non

Luôn cùng một dạ sắt son

Thi đua phấn đấu mãi còn sáng gương

Phát huy truyền thống quê hương

Những bao công việc tỏ tường rồi đây

Giúp vùng lũ lụt dâng đầy

Đồng tiền, bát gạo nghĩa dầy tình sâu

Ngõ, đường cho sạch bấy lâu

Môi trường ô nhiễm có đâu với mình

Từ trong Xã hội, gia đình

An ninh, trật tự yên bình nhường bao

Mại dâm, cờ bạc nguy sao

Đồng tâm quét sạch đề cao việc này

Giao thông tôn trọng bấy nay

Làm theo Luật lệ thấy hay muôn vàn

Nhà trường Thầy giỏi, Trò ngoan

Bao nhiêu việc tốt đội, đoàn ngợi ca

Chấp hành Pháp luật gần xa

Từng điều sau, trước hẳn ta nhớ đời

Thức ăn đường Phố nhiều nơi

An toàn thực phẩm mọi người đề cao

Kiểm tra phòng dịch gắt gao

Đâu còn ngộ độc tràn vào Phương ta

Ma túy chẳng để bung ra

Giảm mau căn bệnh Si - Đa nhiều lần

Phòng cháy nổ việc đang cần

Quyết tâm ngăn chặn xa, gần tốt sao

Công tác Dân vận nâng cao

Đã từng hòa giải quý sao tấm lòng

Thỏa rồi nay đợi, mai mong

Bời nhiều điều tốt ở trong từng nhà

Tương lai, hy vọng sáng ra

Toàn dân đoàn kết gần xa hòa đồng

Để rồi vững mạnh non sông

Bởi chăng ta đã góp công tuyệt vời

Nôm na xin chúc đôi lời

Gắng làm việc tốt cuộc đời nở hoa!