Nét đẹp quê mình

NHÀ NÔNG CÁNH TỚ

Ta luôn thích thú cảnh Nhà nông

Gắn bó bao năm với ruộng đồng

Tươi tốt khoai lang vì gắng sức

Mỡ màng bắp cải bởi ra công

Mình hăng tưới tắm cây sai quả

Bạn cố cấy trồng lúa trĩu bông

Dầu dãi nắng mưa nào có quản

Niêm vui góp sức với non sông!

XA XỨ NHỚ LÀNG

Biền biệt tha hương thấy dạ sầu

Cội nguồn vẫn nhớ suốt bao lâu

Quê nhà trở lại lòng khao khát

Đất khách quay đi dạ ước cầu

Chẳng thiết ầm ào nơi phố chật

Từng ham lặng lẽ chốn ao sâu

Làm sao quên được làng ta nhỉ

Vật chất dẫu rằng có thiếu đâu!