Nét đẹp quê mình

VỊNH HÒN NON BỘ

Giang sơn thu nhỏ đã mươi hòn

Cũng vẻ hào hùng của nước non

Đấy đỉnh Động tiên hình chót vót

Đây chòm Ngư phủ thế chon von

Chân am ngơ ngác hươu vài chú

Mặt nước lượn lờ cá mấy con

Nét đẹp hữu tình riêng một cõi

Chẳng cần gác tía với lầu son!

THƠ VÀ RƯỢU

Thơ rượu cùng say đến ngẩn ngơ

Ngỡ mình đang sống ở trong mơ

Dốc bầu đón Tết lòng ngây ngất

Hạ bút mừng Xuân dạ phởn phơ

Tình đã chứa chan khi chúc chén

Nghĩa còn dào dạt lúc đề thơ

Mới hay thi tửu luôn hòa quyện

Như một cung đàn hợp tiếng tơ!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','kbc79ogpqtkdnn8tmf610u2ua3','0','Guest','0','54.198.126.110','2018-08-21 07:05:21','/a311183/net-dep-que-minh-59.html')