Mắt thấy tai nghe

RỬNG MỠ LAO XE

Bia rượu nốc vào khối đứa say

Vẫn ngồi Xe máy phóng như bay

Giao thông Luật lệ đâu cần biết

Trong lúc phê rồi thế mới gay!

 

Hung hăng lao tới húc người ta

Nhiều chị lăn kềnh bụng toác da

Hô hố chúng cười rồi tếch thẳng

Mặc cho bất tỉnh máu tuôn ra.

 

Tự coi mình đấy tựa "con trời"

Tóc đỏ, vàng, xanh cứ rối bời

Những tưởng ta đây oai vệ lắm

Xe phi như bắn hại cho đời.

 

Gặp phải bọn này phải tránh xa

Nếu không mang vạ khổ thân ta

Men vào bốc máu thành điên loạn

Mặc chốn đông người rú hết ga.

 

Sướng quá chúng bay đã hóa rồ

Cuồng ngông đến thế sớm ra mồ

Iêng hùng Xa lộ gây tai nạn

Cảnh sát giao thông hẳn sẽ vồ!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','fsoj2rpkpv2guaqs9iugt695m0','0','Guest','0','54.198.126.110','2018-08-21 07:05:19','/a311258/mat-thay-tai-nghe-53.html')