Nét đẹp quê mình

CHẾT BỞI CHƠI GÊM

Chơi Gêm trẻ nhỏ suốt lâu nay

Đầu óc loạn rồi chuốc đắng cay

Bỏ lớp nhiều lần vì đắm đuối

Trốn nhà lắm bận bởi mê say

Theo trò bạo lực bao nhiêu đứa

Học thói côn đồ biết mấy tay

Nọc độc nhiễm vào gây tác hại

Nếu mà mặc nó hẳn càng gay!

TỰ MÌNH GÂY HỌA

Xâm hại môi trường đã bấy lâu

Tự mình gây họa chuốc lo âu

Cây kia chặt chém cho trơ gốc

Núi nọ khoét moi để trọc đầu

Lũ cuốn cửa nhà trên bản thẳm

Đá đè bò lợn dưới thung sâu

Rừng đồi phá quá cho nên vậy

Lại đổ tại trời chẳng phải đâu!