Mắt thấy tai nghe

TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH

Ngọc Hoàng bỗng thấy rụng rời

Khi hay tham nhũng qua lời Táo tâu

Căm hờn những lũ mọt sâu

Đất dân, quỹ nước bấy lâu moi vào

Xử tù chẳng được là bao

Ra tay chúng cứ mõi đào của công

Sướng quá rửng mỡ chơi ngông

Săn lùng gái gú đêm đông, ngày hè

Quay cuồng hôn hít, vuốt ve

Cậy tiền vung vãi "cả bè" Quan đây

Bao nhiêu tác hại mãi gây

Tha hồ chúng vét cho đầy túi tham

Thiên Đình nghe việc nó làm

Lệnh Thiên lôi vả vỡ hàm rơi răng!

CẤM MÀ CHƯA BỎ

Quà Tết cấm biếu cấp trên

Cớ sao còn thấy triền miên đó mà

Anh kia, chị nọ đến nhà

Xum xoe khúm núm cứ ra lại vào

Gần xa đâu có ngại nào

Miễn là lo lót phong bao việc đầu

Thói quen chuyện ấy từ lâu

Nói nhiều mặc kệ có đâu thi hành

Phải đây hối lộ rõ rành

Dễ nào tình cảm họ dành cho ai

Việc này tái diễn lâu dài

Cấm mà chưa bỏ hẳn sai quá rồi!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','17gmro14mvvkhs8nb0qk24rjc5','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:16:47','/a422544/mat-thay-tai-nghe-55.html')