Mắt thấy tai nghe

HỘI CHI MÀ LẠ

Hội này nhiều chỗ diễn ra

Nhìn vào cảnh ấy người ta hết hồn

Đâm trâu, chém lợn dập dồn

Đó đây vẫn nổi như cồn gớm sao

Vây quanh hò hét, rống gào

Tựa thời Trung Cổ ác nào hơn đâu

Từng con lòi ruột, rơi đầu

Máu tuôn xối xả đỏ ngầu thấy ghê

Lạ lùng xem vẫn say mê

Trống khua thúc dục hả hê quá rồi

Hội hè Văn hóa suy đồi

Mang màu bạo lực từ hồi xa xưa

Cái trò phản cảm lạ chưa

Phải mau bỏ thói làm bừa đi thôi!

CƯỚP ẤN ĐỀN TRẦN
Tranh nhau cướp ấn đền Trần

Cứ xem cảnh đấy muôn phần xót xa

Muốn rằng "lộc" phải về ta

Ngại đâu xô đẩy những la với gào

Anh xấn tới, chị lao vào

Cố giành với giật khác nào như điên

Mò về khắp cả mọi miền

Mới càng hỗn loạn đến liền rồi đây

Bao nhiêu tác hại đã gây

Dị đoan, mê tín tràn đầy giảm đâu

Phải chăng khối kẻ mụ đầu

Mong có "lộc Thánh" sẽ giầu tới tay

Cho lòng tăm tối mới gay

Hỏi ai như thế có hay không nào?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','rcot8e652a912t2jk19viu3lp6','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:38:41','/a454239/mat-thay-tai-nghe-56.html')