Mắt thấy tai nghe

KHỔ VÌ MA TÚY

Ma túy ghê gớm làm sao

Rõ ràng khốn khổ với bao người rồi

Thân tiều tụy, đức suy đồi

Đời đâu đẹp nữa như hồi chưa phê

Tiền đồ, sự nghiệp tung hê

Nhiều tay cái chết cận kề còn say

Tài sản không cánh mà bay

Vì kim nó chích của này sạch trơn

Vật vã đau đớn gì hơn

Mồm sùi rãi rớt lên cơn đấy mà

Bỗng nhiên tan nát cửa nhà

Gia đình khốn khổ cùng là lo âu

Tương lai sẽ dẫn đến đâu

Khi mà Ết bám bấy lâu lan tràn

Chuốc vào tăm tối vô vàn

Rồi ra ma dại, thân tàn mới gay

Cho đời hết nỗi đắng cay

Cái con ma túy góp tay bài trừ!