Nét đẹp quê mình

BIẾT ƠN TIÊN TỔ

Thờ phụng Tổ tiên vốn đức dày

Biết ơn mang nặng suốt lâu nay

Ông cha gây dựng từ khi trước

Con cháu đắp xây đến lúc này

Dạ sáng cầu Thần ngời nét đẹp

Tâm trong lạy Phật tỏ điều hay

Ngàn năm vẫn đó đâu phai nhạt

Dâng nén trầm thơm dạ dãi bày!

ĐI LỄ CHÙA LÀNG

Xuân sang lễ lạt nét thanh bình

Đây đó hòa chung tựa bóng hình

Trai gái lạy Thần luôn nặng nghĩa

Trẻ già cầu Phật mãi sâu tình

Thành tâm biết mấy cùng tiên tổ

Tha thiết bao nhiêu với miếu đình

Giây phút chắp tay sao xúc động

Biết ơn Tiên tổ thấm lòng mình!

ĐẦU XUÂN LỄ HỘI

Ngày Hội linh đình mãi diễn ra

Đón mừng Xuân mới ý bao la

Lắng sâu tế lễ trong câu khấn

Xao động tích chèo ở tiếng ca

Bơi chải trổ tài say với bạn

Đánh cờ tỏ chí thú cùng ta

Xem trai đấu vật luôn tay vỗ

Lễ Hội rộn ràng tận chốn xa!