Nét đẹp quê mình

VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN

Hội làng trầm bổng tiếng ca

Mang hồn non nước hiện ra cùng mình

Chiếu chèo mở giữa sân đình

Tích xưa Dương Lễ - Lưu Bình vẫn hay

Cho người xem đến mê say

Thời nào tình bạn hôm nay thấm vào

Chị em khăn vấn, yếm đào

Tưng bừng điệu múa, dạt dào tiếng ca

"Mời trầu" nồng thắm thiết tha

"Người ơi!" luyến láy lòng ta bồi hồi

Sao mà xúc động trong tôi

Những câu Quan họ để rồi khó quên

Chúng mình đến hẹn lại lên

Áo the, khăn xếp cùng trên sân đình

Say sưa tiếng hát làng mình

Hồn quê sâu đậm có hình bóng xưa

Hiện lên cánh võng đung đưa

Lời ru quyện với nắng mưa thấm vào

Bao nhiêu tình gửi, nghĩa trao

Nghe rồi lòng thấy xôn xao muôn vàn

Hội làng ngỡ mãi không tan

Bổng trầm tiếng hát tỏa lan đậm đà

Thỏa lòng trai gái, trẻ già

Đón Xuân múa hát để mà vui chung!