Nét đẹp quê mình

VỀ CÙNG ĐẤT TỔ

Nhớ ơn công đức Vua Hùng

Cháu con nô nức về cùng dâng hương

Hy Cương đồi núi mờ sương

Mênh mông một giải rẫy nương quế hồi

Sông Lô nước cuốn sóng dồi

Vùi thây xâm lược, đắp bồi non sông

Nhìn về một thuở cha ông

Tự hào biết mấy chiến công oai hùng

Tổ tiên mình mãi tôn sùng

Có công dựng nước để cùng cháu con

Muôn đời sau vẫn sắt son

Giữ gìn sau trước nước non đẹp giầu

Như là trăm ngọn núi chầu

Cùng về một hướng tâm đầu bấy nay

Ngạt ngào trầm tỏa khói bay

Quyện vào hương vị bánh dày làng ta

Thiêng liêng ngày giỗ Ông cha

Hát Xoan trầm bổng tiếng ca hòa đồng

Tiếp chân con Lạc cháu Hồng

Lừng danh dòng dõi Tiên rồng bay lên

Trống đồng vang dội bốn bên

Tưởng còn đang giục giữ yên cõi bờ

Truyện xưa truyền thuyết Âu Cơ

Sinh ra trăm trứng đến giờ còn đây

Ăn quả nhớ người trồng cây

Hướng về nguồn cội dựng xây cơ đồ!