Nét đẹp quê mình

CÁI THÚ NHÀ NÔNG

Quen rồi công việc Nhà nông

Sớm chiều dầu dãi gắng công cấy cày

Trải bao vất vả tháng ngày

Vẫn luôn sống cảnh thế này thú không

Hạt cơm dẻo trắng như bông

Ngọt ngao canh Rốc dưới đồng mò lên

Cây xanh tỏa mát bốn bên

Chè xanh uống bát ngồi trên hiên nhà

Rượu ngang cụng chén khề khà

Xếp bằng ngồi chiếu cứ là ngất ngây

Mặc người đi khắp đó đây

Quê hương hẳn mãi đắp xây khó rời

Cội nguồn mới thấy tuyệt vời

Nơi đây quấn quyện suốt đời cùng ta

Bà con quen biết vào ra

Cổng luôn rộng mở những xa xưa rồi

Thuốc lào nhả khói vài mồi

Trong lòng khoái cảm từ hồi nào đây

Ao chuôm cá lượn giương vây

Say mê mà ngắm trời mây một vùng

Bấy lâu thấy thú vô cùng

Cần chi bạn nhỉ phải bùng đến đâu?