Nhân ngày sinh nhật Bác Hồ:

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Đường mang tên Bác ý sâu xa

Một thuở hào hùng đã trải qua

Đâu sợ bom rơi vang tiếng hát

Chẳng e máu đổ vẳng lời ca

Lối xưa chiến đấu từng giành lại

Đường mới dựng xây đã mở ra

Nơi ấy chiến công luôn tỏa sáng

Vững vàng vươn tới bạn cùng ta!

NHỚ DI CHÚC BÁC

Di chúc của Người vẫn thấm sâu

Qua bao năm tháng nhạt mờ đâu

Dân luôn thấu suốt trong từng chữ

Đảng mãi tỏ tường ở những câu

Khắc cốt lời vàng hòa bốn biển

Ghi lòng ý ngọc quyện năm châu

Cha nằm yên nghỉ cho thanh thản

Con cháu làm tròn suốt bấy lâu!

TƯ TƯỞNG BÁC HỒ

Tư tưởng Bác Hồ tỏa bốn phương

Muôn đời bài học sáng như gương

Bao nhiêu việc tốt ngời chân lý

Biết mấy điều hay sáng chủ trương

Đảng đã thấm nhuần không lạc hướng

Dân còn thấu suốt chẳng sai phương

Non sông bền vững như Người ước

Con cháu làm theo mãi tỏ tường!

BA ĐÌNH NGÀY ẤY

Tháng chín, mùng hai mốc đổi đời

Thời gian dẫu mấy chẳng xa vời

Tuyên ngôn Bác đọc bừng sông núi

Độc lập Dân hô dậy đất trời

Lịch sử hào hùng còn mãi sáng

Chiến công vang dội vẫn luôn ngời

Mỗi lần kỷ niệm ngày vui ấy

Kiêu hãnh bao nhiêu với một thời!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','80nmm0hbdprr0vthp2de3v1814','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:00:49','/a561431/nhan-ngay-sinh-nhat-bac-ho.html')