Mắt thấy tai nghe

CON MỪNG THỌ BỐ

Sống càng khốn khổ thêm ra

Bỗng đây mừng thọ cho cha đau lòng

Thân già gối mỏi, lưng còng

Cháu con ở Phố đừng hòng về thăm

Mong hoài vẫn cứ biệt tăm

Một thân đơn độc bao năm phạc phờ

Hôm nay nào có đâu ngờ

Chúng về đông đủ Ban thờ dựng lên

Thúc bố ngự tận ghế trên

Áo the, khăn xếp ngỡ Tiên giáng trần

Ăn khao mời khắp xa gần

Vài chục mâm lớn gà tần, chim quay

Rượu Tây, bia ngoại uống say

Trào dâng ý đẹp, lời hay chúc mừng

Ngày thường đói khát đã từng

Mà nay "báo hiếu" tưng bừng diễn ra

Ai hay bụng chúng xấu xa

Phong bì muốn nhận thả ga bày trò!

 

CHẾT ĐEM BÀY TRÒ

Lúc sống ai khổ như bà

Phải nằm trong ngách sao mà đắng cay

Thân tàn cô quạnh lắt lay

Cháu con chửi rủa gắt gay sớm chiều

Ăn uống nào được bao nhiêu

Lưng cơm lạnh ngắt, bát riêu nhạt phèo

Bao phen bệnh tật hiểm nghèo

Viên thuốc không có nằm khoèo ai hay

Hôm nay bà đã "xuôi tay"

Người đâu đông quá thấy ngay ra vào

Cháu con thảm thiết khóc gào

"Xót thương" vật vã khác nào như điên

Vòng hoa tràn ngập bốn bên

Phong bì phúng viếng đầy trên ban thờ

Cỗ bàn đặt những bao giờ

Vài trăm mâm ấy "đâu ngờ" món sang

Máy ảnh bấm riết dọc ngang

Ca - Mê - Ra giữa đám tang quay tràn

Việc xong tính lãi gấp ngàn

Tiếng rằng có hiếu vô vàn người khen

Nào hay dạ tối, lòng đen

Sống luôn bỏ mặc, chết đem bày trò!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','9jqm6hsblqefgtjle46cugasf5','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:01:27','/a562380/mat-thay-tai-nghe-60.html')