Nét đẹp quê mình

QUÊ HƯƠNG BỒI ĐẮP

Quý sao hai tiếng quê hương

Biết bao lưu luyến, vấn vương ta mình

Nơi đây trọn nghĩa, vẹn tình

Quen thân như bóng với hình bấy lâu

Chăn trâu, cắt cỏ, buông câu

Một thời nhung nhớ khắc sâu quá rồi

Chân trời, góc biển xa xôi

Hướng về nguồn cội bồi hồi làm sao

Bôn ba khắp nẻo quên nào

Mái đình, bến nước lắng vào trong ta

Xóm làng biết mấy thiết tha

Qua nhiều năm vẫn mặn mà biết bao

Tổ tông mình vốn đề cao

Từ trong sâu thẳm lòng nào nhạt đâu

Cháu con ý hợp, tâm đầu

Phát huy gương tốt bấy lâu nhớ đời

Bên nhau chung sức đắp bồi

Ngày càng giầu đẹp từ hồi ngày xưa

Đã từng qua mấy nắng mưa

Vẫn luôn gắn bó sớm trưa cùng mình

Còn đây nặng nghĩa, sâu tình

Mang bao nét đẹp bóng hình quê ta!