Nhân ngày Nhà Báo Việt Nam 21/6

GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Thú sao nghề Báo suốt lâu nay

Rong ruổi đó đây cả sớm ngày

Ảnh chụp kịp thời về chốn thẳm

Tin đưa nhanh nhậy tới nơi này

Bà con xem đến luôn hâm mộ

Tác giả viết vào mãi đắm say

Giữ trọn niềm tin cho bạn đọc

Càng ngời ý đẹp quyện lời hay!

THỎA LÒNG BẠN ĐỌC

Nâng niu trang Báo quý vô ngần

Càng thấy hay hơn Bút có thần

Câu chữ sáng lên hòa ý Đảng

Tin bài bừng dậy hợp lòng Dân

Tâm trong gìn giữ luôn yêu quý

Dạ sáng đắp bồi mãi mến thân

Nghiên bút dùi mài cho sắc nét

Thỏa bao bạn đọc khắp xa gần!

TRANG BÁO TUYỆT VỜI

Trang Báo của mình tỏa khắp nơi

Mang niềm hy vọng góp xây đời

Gian nan qua lắm lòng khôn nhụt

Thử thách vượt nhiều chí khó vơi

Chung thủy ta xem đâu cách biệt

Sắt son người đọc chẳng xa rời

Mỗi ngày hứa hẹn càng hay nữa

Gắn bó thiết thân quả tuyệt vời!

VỮNG VÀNG TAY BÚT

Tỏa sáng Báo mình suốt bấy nay

Vững vàng tay bút viết hăng say

Phê bình việc xấu ta chung sức

Ca ngợi điều lành bạn góp tay

Đường lối thấm nhuần chó ý đẹp

Chủ trương thấu suốt để lời hay

"Nhả tơ rút ruột" xây đời đẹp

Nâng mãi tâm hồn cất cánh bay!

TRANG BÁO XÂY ĐỜI

Yêu sao trang Báo góp xây đời

Tô điểm quê hương đã tuyệt vời

Gạn đục chung tay luôn đẹp ý

Khơi trong hợp sức mãi hay lời

Nội dung thấm đậm về bao nẻo

Hình thức chan hòa tới lắm nơi

Đã thấy trong này nhiều bổ ích

Nên chăng bạn đọc khó xa rời!