Nét đẹp quê mình

THỊT CẦY VỚI THƠ

Quán này thịt chó mắm tôm

Có bao nhiêu khách sơm hôm ra vào

Tỏa lan mùi vị ngạt ngào

Đã từng biết đến mình nào quên đâu

Sướng sao hội ngộ bạn bầu

Bên nhau túy lúy đang sầu cũng vơi

Phải chăng sống ở trên đời

Được xài nhựa mận khó rời bấy nay

Gặp đây hãy uống cho say

Mặc cha số kiếp dở, hay chẳng bàn

Rượu ngang rót nữa đầy tràn

Dốc bầu cảm hứng đăng đàn thi ca

Như tằm rút ruột thơ ra

Hòa cùng củ sả, bánh đa tuyệt vời

Khi chén cạn, lúc chai vơi

Mộc tồn bổ lắm phải xơi nhiều vào

Hẳn rằng bút lực nâng cao

Trào dâng lời đẹp nhờ bao thịt cầy

Lên Tiên khi đã ngất ngây

Làm sao thôi được nơi đây mà về

Tưng bừng men bốc hả hê

Tha hồ thịt luộc, ê hề xương ninh

Chính đây cầu nối ta mình

Gần nhau như bóng với hình ai ơi

Uống cho xoay cả đất trời

Hỏi chi bằng nhỉ trên đời luôn say

Rượu nồng hòa áng thơ hay

Để hồn nhập với mây bay lững lờ

Ngấm rồi lòng cứ phởn phơ

Dạt dào cảm xúc mộng mơ ý vần

Níu chân thi hữu xa gần

Đam mê thù tạc nhiều lần thú sao

Nơi đây hẹn ước hôm nào

Hứng lên cánh tớ lại vào cụng li!