Mắt thấy tai nghe

RƯỢU VÀO MỚI KHỔ

Uống nhiều rượu khổ người ta

Nhưng sao lắm "bợm" thả ga dốc bầu

Rượu vào lú lẫn cái đầu

Rượu vào chuốc lấy nỗi sầu chẳng vơi

Rượu vào chân bước như bơi

Rượu vào nằm đấy mà mơi đầy giường

Rượu vào tính khí thất thường

Rượu vào chửi bới xã phường mới ghê

Rượu vào đánh vợ thảm thê

Rượu vào mâm bát tung hê nhiều lần

Rượu vào như đứa tâm thần

Rượu vào đái ướt cả quần không hay

Rượu vào phách lạc, hồn bay

Rượu vào khốn khổ, đắng cay tơi bời

Rượu vào xoay đảo đất trời

Rượu vào túng quẫn suốt đời vợ con

Rượu vào tiều tụy héo hon

Rượu vào phai nhạt lòng son ấy mà

Rượu vào tan nát cửa nhà

Rượu vào thách thức bao bà con đây

Rượu vào giở chứng bài bây

Rượu vào khà khịa mới gây bất bình

Rượu vào tan nát gia đình

Rượu vào cạn kiệt nghĩa tình đấy thôi

Rượu vào đổi gạo lấy "mồi"

Rượu vào dẫn tới suy đồi lương tâm

Nếu không bỏ hóa thằng hâm

Cái thân xác ấy sớm ngâm dưới mồ!