Mắt thấy tai nghe

SƯ TỬ NGOẠI LAI

Bản sắc Dân tộc còn đâu

Sư tử Trung Quốc bấy lâu nhập vào

Đình chùa, công sở nhiều sao

Ngoại lai chẳng có hay nào bung ra

Lại còn khối những đại gia

Trước lầu cũng đặt để mà ra oai

Hình thù kì quặc, quái thai

Nhe nanh, trợn mắt cho ai rùng mình

Phản cảm gây nỗi bất bình

Cứ nhòm vào đấy thực tình ghê sao

Cửa thiền là chốn thanh cao

Ấy hồn non nước đã bao nhiêu đời

Nay trưng biểu tượng xa vời

Uy quyền thế lực ở nơi Thánh thần

Không cho Hồn Việt mất dần

Thứ này nguy hại phải cần tung hê

Ta mình chẳng thế say mê

Hãy mau dẹp bỏ đừng bê vào nhà!

PHÁ ĐI XÂY LẠI

Hội trường xây lại quá to

Mà bao việc lớn đáng lo phải dừng

Xin đừng thấy đẹp vui mừng

Khi dân nghèo đói đã từng bấy lâu

Vung hàng chục tỉ ít đâu

Dựa vào dự án khoét sâu chửa rời

Đua nhau thỏa sức "vẽ vời"

Quỹ công lãng phí mặc đời có sao

Nhà trường ai biết đến nào

Trời mưa mái giột nước vào lo âu

Bệnh xá xuống cấp từ lâu

Nóc xiêu, tường lở để sầu bà con

Đường lồi lõm đợi mỏi mòn

Vẫn chưa hề sửa cứ còn thấy đây

Đang vững cũng phá, rồi xây

Lạ đời đến thế mới gây bất bình!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','rq8i3hlcgdq57ske97adv82pm0','0','Guest','0','54.198.126.110','2018-08-21 07:07:04','/a564386/mat-thay-tai-nghe-62.html')