Nhân ngày Vu lan

CON VỀ CẦU PHẬT

Tới chùa con lại dâng hương

Khấn cầu trời đất mười phương độ trì

Cửa thiền mang nặng từ bi

Dang tay cứu khổ, lâm nguy trong đời

Nhỏ nhoi là một kiếp người

Vĩnh hằng đấy chốn đất trời vô biên

Thành tâm hương khói dâng lên

Cúi xin phúc đức dưới trên hài hòa

Trong ngoài êm ấm cửa nhà

Tình đời chan chứa khó mà tiêu tan

Chắp tay khấn trước Phật đàn

Khổ đau mau hết, cơ hàn chóng vơi

Miễn đừng vô cảm người ơi

Giữ chân, thiện, mỹ tận nơi đáy lòng

Tâm hồn mãi cứ sáng trong

Đò đầy vững lái qua vòng trầm luân

Dẫu rằng thời cuộc xoay vần

Tụng kinh, niệm Phật ân cần hôm mai

Sắt son chẳng chút đơn sai

Chứng minh thề có hai vai quỷ thần

Hương thơm con thắp bao lần

Gửi lòng theo khói lượn gần, bay xa

Cầu cho hạnh phúc nở hoa

Điều hay, lẽ phải trong ta thấm vào

Đức nhân lòng mãi đề cao

Hướng về cõi Phật dạt dào niềm tin!