Nét đẹp quê mình

HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI

Hướng về nguồn cội khó xa vời

Dẫu phải bôn ba đến khắp nơi

Trăn trở với em làng lúc vắng

Phân vân cùng bác bạn khi rời

Bởi tình đất mẹ không hề cạn

Vì nghĩa quê nhà chẳng thể vơi

Bươn trải nhiều năm nơi xứ lạ

Nhớ sao chốn cũ đã chào đời!

HÒN VỌNG PHU

Ẵm con đứng lặng vẫn chờ chồng

Tận chốn non cao dạ ngóng trông

Sớm đến lướt qua làn gió quyện

Đêm về sà xuống ánh trăng lồng

Mỏi mòn đón đợi phai môi thắm

Da diết nhớ nhung nhạt má hồng

Son sắt biết bao người thiếu phụ

Để rồi hóa đá có thương không?

GẶP GỠ ĐỒNG HƯƠNG

Gặp gỡ cùng nhau thấy tuyệt vời

Trong làng ra Phố sống bao nơi

Tình này nguồn cội em không bỏ

Nghĩa ấy xóm thôn bác chẳng rời

Gió nội chứa chan lòng khó nhạt

Hương đồng dào dạt dạ khôn vơi

Ta mình sau trước luôn bồi đắp

Hướng tới quê cha thấm lẽ đời. 

LÒNG NGƯỜI XA XỨ

Nỗi buồn da diết phải xa quê

Đã lỡ không như buổi hẹn thề

Nhớ tới cội nguồn mà dạ xót

Thương về cô bác lại lòng tê

Mơ ngày đoàn tụ ta đầm ấm 

Ước buổi sum vầy bạn hả hê

Biền biệt nơi xa mong trở lại

Thật rồi điều ấy chỉ trong mê.

QUÝ SAO THUỐC LÀO

Thuốc lào làng Cổ quý vô cùng

Hơn cả sâm banh với tiệc tùng

Vua chúa xa xưa từng mến mộ

Cháu con hiện tại vẫn tôn sùng

Vị thơm lan tỏa về nhiều chốn

Chất đậm hòa tan tới lắm vùng

Nổi tiếng sợi ngon ai cũng biết

Say sưa ta bạn lúc đang dùng!